Kɔlaɣ fenaɣ kɛ kajalaɣ fenaɣ pɩnaɣ taa. Kɛwɛ Saŋayɩŋ fenaɣ ɛsɩntaa nɛ Lɛlaɣ fenaɣ wayɩ.

15th-century, Grimani Breviary, Kɔlaɣ fenaɣ

Fenaɣ ŋga ka-taa kɛ kabɩyɛ mba paɣ kamʋʋ.